Hopp til innhold | Gå til navigasjonen

Søk

Ansvarsfraskrivelse

1. Maximusroid.com patar seg intet ansvar for bruk av alle produkter som leveres. Ansvar ligger hos kjoperen a bruke produkter under veiledning av en autorisert lege.

2. Maximusroid.com tar ikke ansvar for bekrefter innforsel krav og forskrifter fra kjoper og kjopers hjemland.

Alle produkter er levert:

- Pa full risiko for kjoperen
- I samrad med a holde Maximusroid.com reservert mot eventuelle rettslige tiltak, som kan reises mot kjoperen om ikke a handle i samsvar med regelverket og import lover destinasjonen landet

3. Maximusroid.com vil fullt garantere levering bare hvis:
en sporbar og innspilt metode for forsendelsen (EMS med forsikring - ekspresspost tjeneste) brukes. Kjoperen har gitt korrekt fraktinformasjon.

4. Maximusroid.com tar ikke ansvar for tapte bestillinger, feil leveranser eller produkt skader forarsaket av Postal Service.

5. Hvis feil leveringsadresse er levert av kjoperen, kan ordren skal leveres og / eller returneres til avsender. Maximusroid.com tar ikke ansvar for bestilling tap forarsaket av denne feillevering eller for tap som oppstar fordi forsendelser er un returnerbare skyldes diskret shipping.

6. Prisene kan endres i henhold til internasjonale valutakurser og endringer i pris priser uten ytterligere varsel.

7. Tilgjengelighet av produkter er gjenstand for endring uten ytterligere varsel.

8. Maximusroid.com tar ikke ansvar for utsendelse forsinkelser forarsaket av leveringsproblemer fra produsent / leverandor eller andre forsinkelser forarsaket av en tredje part. Heller tar Maximusroid.com ansvar for forsendelsen forsinkelser forarsaket av helligdager eller Postal Service.

9. I tilfelle feil produkter blir mottatt, vil de riktige produktene bli re sendes gratis, forutsatt at feil produktene blir returnert uapnet og i re-salgbar tilstand.

10. I tilfelle produktene ankommer skadet pa grunn av uriktig emballering av Maximusroid.com, vil produktene bli re sendes gratis dersom et krav er gjort og bevis pa feil emballasje er gitt.

11. Retur godtas bare dersom produktene vist seg a vare ubrukelig.

Pub-Me CMS Code Syntax Error: Attempt to call unregistered function popupwindow().